понедељак, 1. јун 2009.

KNJIŽEVNI KONKURSI

Natječaj za 8. broj Eridana

Fanzin Eridan, službeno glasilo riječke udruge ljubitelja fantastike 3. Zmaj, otvorio je natječaj za svoj 8. broj. Traže se likovni i literarni radovi, a tema broja su brodovi. Natječaj je otvoren do 1. kolovoza …

Za literarne radove traže se priče koje spadaju u žanr znanstvene fantastike, fantasyja ili nadnaravnog horora duljine 5 do 10 kartica teksta i ne više od toga (1 kartica iznosi 1800 slovnih znakova s razmacima) u DOC ili RTF formatu, s fontom Times New Roman veličine 12 točaka i proredom 1.5, te numeriranih stranica.

Dobrodošle su i pjesme, članci, eseji … Dajte si mašti na volju. Jedini je uvjet da radovi nisu bili prethodno objavljeni u nekoj tiskovini.

Što se likovinih radova tiče, moraju biti prisutni fantastični ili nadrealni motivi. Prihvatljivi su radovi u bilo kojoj tehnici, dokle god se mogu skenirati/fotografirati. Preporučeni minimum veličine slike je 1200×1700 px (što veće, to bolje). Imajte na umu da će slike biti objavljene u crno-bijeloj varijanti. Uvjet je također da radovi nisu prethodno objavljeni u nekoj tiskovini. Dozvoljeni su fan fiction i fan art.

Za objavljene radove ne isplaćuju se honorari, a svaki autor dobit će primjerak fanzina po izlasku.

Radove sa svojim podacima (ime i prezime te link do web stranice ako je imate) šaljite priložene u mail na adresu eridan(at)gmail.com s naslovom “Eridan natječaj”. Po završetku natječaja, popis pristiglih radova biti će objavljen na stranici Udruge i poslan elektronskom poštom autorima istih. Nakon ocjenjivanja radova, svim autorima će biti poslani i rezultati natječaja.


PROGRAMSKI SAVJET

XXXIX Međunarodne književne manifestacije Ratkovićeve večeri poezije

Raspisuje konkurs

I Za Književnu nagradu „Risto Ratković“

Za nagradu „Risto Ratković“ mogu konkurisati autori knjiga poezije objavljenih između dvije manifestacije (za nagradu ne mogu konkurisati izbori iz poezije i ponovljena izdanja).

Pravo učešća imaju autori iz Crne Gore, BiH, Srbije i Hrvatske.

Pravo predlaganja imaju selektori, institucije, organizacije, pojedinci i autori.

Prijave sa 4 primjerka knjige slati na adresu:

Centar za kulturu – 84000 Bijelo Polje – Crna Gora

sa naznakom za „Ratkovićeve večeri poezije“.

II Za nagradu „Ratkovićeve večeri poezije“ neobjavljenu zbirku poezije (rukopis), za mlade autore, do 27 godina.

Pravo učešća imaju mladi pjesnici iz Crne Gore, BiH, Srbije i Hrvatske.

Rukopise u 4 primjerka, potpisane šifrom, sa rješenjem šifre i adresom u posebnoj koverti, slati na adresu Centar za kulturu – 84 000 Bijelo Polje – Crna Gora, sa naznakom za „Ratkovićeve večeri poezije“.

Rok za dostavljanje knjiga i rukopisa je do 5. avgusta 2009.godine.

e-mail: rvp_poetry@yahoo.com

Konkurs Negotinske gimnazije za najlepšu pesmu


Negotinska gimnazija povodom jubileja, stosedamdeset godina postojanja, raspisuje literarni konkurs za najlepšu pesmu.

Uslovi konkursa:

Pravo učešća imaju učenici gimnazija u Srbiji
Poslati jednu pesmu potpisanu šifrom
Rešenje šifre poslati u posebnoj koverti
Tema je slobodna
Pesma ne treba imati više od 30 stihova
Konkurs je otvoren od 01. maja do 01. septembra


Radove slati na adresu:

Negotinska gimnazija
Ul. Hajduk Veljkova 3
19300 Negotin

Plakete i diplome će biti uručene nagrađenim autorima u septembru mesecu."Književni krug" Karlovac

raspisuje

N A T J E Č A J
ZA KRATKU PRIČU "ZLATKO TOMIČIĆ"


1. NAGRADA 2000,00 KN
2. NAGRADA 1500,00 KN
3. NAGRADA 1000,00 KN

- Na natječaju mogu sudjelovati svi državljani Republike Hrvatske.
- Prosudbeno povjerenstvo prima po jedan rad od svakog autora.
- Radovi ne smiju biti duži od 5 kartica teksta i ne smiju biti uzeti kao dio iz dužeg proznog djela.
- Priče moraju biti napisane na hrvatskom jeziku i ne smiju biti objavljene.
- Radovi se šalju u digitalnom zapisu na CD-u u jednom primjerku i obavezno u tri istovjetna ispisa kuvertirano pod šifrom s rješenjem šifre u zasebnoj zatvorenoj kuverti, koja mora sadržavati:
ime i prezime, adresu, JMBG, broj žiro-računa i broj telefona autora.
- Radovi se šalju na adresu "Književni krug" Karlovac, za natječaj, Banjavčićeva 8, 47000 Karlovac
- Natječaj ostaje otvoren od 1. lipnja 2009. godine do 31. listopada 2009. godine.
- Izabrani i nagrađeni radovi bit će objavljeni.
- Sve ostale informacije na broj tel: + 385 (0) 91/571-2842 i na e-mail knjizevnikrug@yahoo.com
VIII KONKURS ZA NAJKRAĆU KRATKU PRIČU


Izdavačka kuća „Alma”, u saradnji sa „Beografitima”, organizuje VIII konkurs za najkraću kratku priču. Šalju se do tri neobjavljene priče ne duže od 15 redova (900 znakova). Nema nikakvih tematskih ili žanrovskih ograničenja. Priče, odštampane u tri primerka, potpisuju se šifrom, a razrešenje šifre dostavlja se u zasebnoj manjoj koverti, gde se navode i osnovni podaci o autoru (datum i mesto rođenja, zanimanje, književni rad, saradnja sa časopisima, objavljene knjige, adresa, telefon, e-mail adresa...). Žiri će dodeliti I, II i III nagradu. Priče, potpisane imenom i prezimenom, mogu se poslati i elektronskom poštom, i u tom slučaju ne učestvuju u konkurenciji za nagrade, ali će biti objavljene u zborniku – ukoliko to svojim kvalitetom zavređuju.

Radovi se šalju na adresu:
„Alma”
Molerova 62-A
11000 Beograd

ili

almabg@sezampro.rs
izdavackakuca.alma@yahoo.com
Konkurs je otvoren do 1. septembra 2009. godine. Žiri će proglasiti pobednike 1. oktobra. Objavljene priče neće se honorisati.

Sve informacije o konkursu, nagradama, predstavljanju knjige i sl. biće objavljene na sajtu www.alma.co.rs.

MCF MegaCom Film objavljuje:
KONKURS

Za odabir scenarija za film “Beogradski omnibus”

I. Na konkurs se prijavljuju autori sa nerealizovanim scenarijem za kratki igrani film u trajanju od maksimalno 10 minuta, namenjeni produkciji filma sa radnim naslovom “Beogradski omnibus”.

II. Scenariji koji se šalju na konkurs mogu biti napisani na slobodnu temu i u bilo kom žanru. Nit koja povezuje sve scenarije su beogradske reke i kvartovi uz njih. Grad Beograd mora biti jedan od dominantnih motiva u prijavljenom scenariju.

III. Pravo učešća na konkursu imaju kako pojedinci i organizacije registrovane u Srbiji, tako i pojedinci i organizacije iz inostranstva i to sa scenarijem za koji imaju autorska prava.

IV. Autorima odabranih scenarija će na ime autorskih prava biti isplaćena nadoknada u iznosu od 300 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

V. Prijavljivanje na konkurs se obavlja emailom: info@beogradskiomnibus.rs Prilikom prijave potrebno je poslati: tekst scenarija kucan u Wordu (maksimalno 10 stranica), font Times New Roman 12 i kratku biografiju autora. Nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu dostavljenje u navedenom roku, neće biti razmatrane.

VI. Autori scenarija koji budu odabrani na konkursu biće u obavezi da prilože izjavu o ustupanju autorskih prava za potrebe snimanja filma, kao sastavnog dela projekta pod radnim naslovom “Beogradski omnibus”.


Konkurs manifestacije “Susreti Zija Dizdarević” za pripovijetku

Upravni odbor književno-kulturne manifestacije "Susreti Zija Dizdarević" Fojnica raspisao je natječaj za pripovijetku u 2009. godini. Pravo učešća na konkursu imaju svi državljani Bosne i Hercegovine. Pripovijetke ne smiju biti ranije objavljivane. Radove treba slati u tri odštampana primjerka formata A4 na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine s maksimalno 18.000 otkucaja (slovnih mjesta). Rok za dostavljanje radova je 15. septembar ove godine. Radove treba slati pod šifrom, a u zasebnoj zatvorenoj koverti s označenom šifrom treba dostaviti podatke o imenu, prezimenu, adresi i kontakt telefonu. Žiri kojeg imenuje Odbor manifestacije odabrat će tri pripovijetke za nagrade. Prva nagrada iznosi 2.000 KM, druga 1.500 KM, a treća 1.000 KM. Rezultati natječaja će biti objavljeni u sredstvima javnog informisanja, a nagrade će biti uručene na svečanoj akademiji Manifestacije, saopćio je danas Odbor manifestacije.
Natječaj za dodjelu nagrade 'Ksaver Šandor Gjalski'


Kulturna manifestacija 'Dani Ksavera Šandora Gjalskog' i Društvo hrvatskih književnika (DHK) raspisali su natječaj za dodjelu književne nagrade 'Ksaver Šandor Gjalski' za 2009.

Za nagradu se mogu natjecati književna djela objavljena od 1. rujna 2008. do 1. rujna 2009., do kada se moraju i dostaviti u pet primjeraka na adresu DHK-a (Trg bana Jelačića 7/I, Zagreb).

Književnim djelom koje se može natjecati smatraju se roman te zbirka pripovjedaka, priča, novela ili putopisa.

Ta godišnja nagrada za najbolje objavljeno prozno književno djelo utemeljena je 1979. radi poticanja književnog stvaralaštva u Hrvatskoj, u čast hrvatskom književniku Ksaveru Šandoru Gjalskom.

Nagrada će biti dodijeljena 24. listopada u Zaboku, a sastoji se od novčanog iznosa, diplome i plakete s likom Ksavera Šandora Gjalskog, rad akademskog kipara Ive Kerdića.

(Hina)Nagrada 'Mali Marulić' - natječaj

Gradsko kazalište lutaka Split, kao organizator Festivala hrvatske drame za djecu, a s ciljem poticanja domaćeg dramskog stvaralaštva za djecu, objavilo je Javni poziv za prijavu tekstova i dodjelu Nagrade 'Mali Marulić'. Tekstovi se zaprimaju do 1. siječnja 2010., a nagrade će se objaviti i uručiti na 3. Festivalu 'Mali Marulić' u travnju 2010. godine.

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti autori s novim dramskim tekstom pisanim za dječje i lutkarsko kazalište. Tekst mora biti pisan na hrvatskom jeziku i ne smije biti izvođen ili objavljen do travnja 2010. godine kada će se održati 3. 'Mali Marulić'. Tekstovi se šalju pod šifrom, a autor može prijaviti jedan tekst.

Gradskom kazalištu lutaka Split treba dostaviti tri primjerka teksta te u posebnoj omotnici (zatvorenoj) podatke o autoru (puno ime, adresa, broj telefona).

Tekstove će čitati, ocjenjivati i o nagradama odlučivati stručna komisija od 3 člana koje imenuje ravnatelj GKL-a Split i Festivala 'Mali Marulić'.

Tekstovi se šalju na adresu:
Gradsko kazalište lutaka Split
Tončićeva 1
21000 Split
s naznakom za Nagradu 'Mali Marulić'

Nagrade se objavljuju i uručuje na Festivalu hrvatske drame za djecu 'Mali Marulić' 2010. godine.

Nagrada se sastoji od novčanog iznosa i to:
- prva nagrada: 15.000,00 kn;
- druga nagrada: 10.000,00 kn;
- treća nagrada: 6.000,00 kn.

GKL Split se obvezuje izvesti jedan od nagrađenih tekstova.


Web magazin Bošnjaci.Net raspisuje Peti internacionalni natječaj za Književnu nagradu “Srebrenica”, na temu: “SANDŽAK” Svi koji želi sudjelovati na natječaju trebaju tačno upisati ime, prezime, adresu (telefon obavezan) i kraće biografske podatke.

Priča koju budete slali na natječaj ne smije biti objavljivana i publikovana. Web magazin BOŠNJACI.net zadržava pravo na objavljivanje i publiciranje svih pristiglih priča koje zadovolje kriterije žiriranja.
Na natječaju nemaju pravo sudjelovati članovi žirija, redakcije BOŠNJACI.net te članovi njihovih porodica.
Priče isključivo treba slati elektronski (unošenje priče u obrazac koji će narednih dana posebno biti naznačen u sklupu ovog natječaja), ako nekome to predstavlja problem – priču sa traženim podatcima možete poslati na e-mail adrese: natjecaj@bosnjaci.net ili redakcija@bosnjaci.net
Natječaj je otvoren od 09. maja do 01. augusta 2009. godine.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na web magazinu Bošnjaci.Net 11. augusta 2009.

Priče ne mogu biti duže od pet kartica/stranica.

Prva priča bit će nagrađena sa plaketom Književna nagrada “Srebrenica”, druga i treća sa diplomama i novčano:

Prva nagrada – 1.000 KM,
Druga nagrada – 600 KM,
Treća nagrada – 400 KM.

Sastav žirija:
Safet Hadrović - Vrbički, predsjednik žirija, pisac iz Rožaja. Autor je dvadesetak knjiga (eseja, poezije, peoma) te dobitnik više značajnih nagrada.
Anisa Trumić, dobitnica Književne nagrade “Srebrenica” na natječaju Bošnjakinja 2008. za priču Azemina.
Mirzet Ibrišimović, pisac – autor je više knjiga poezije i dobitnik više značajnih nagrada.
Bajro Perva, pisac i publicista, autor je pet knjiga, dvije su poetskog žanra.
Šemso Agović, publicista, autor jedne knjige i član je kolegija Bošnjaci.Net

Za sva pitanja možete se obratite na e-mail adrese: natjecaj@bosnjaci.net ili redakcija@bosnjaci.net

Za dodatne informacije: LINKKnjiževni konkurs Ulaznica 2009

ZRENJANIN - Časopis Ulaznica objavljuje
Književni konkurs
Ulaznica 2009
za NEOBJAVLJENE priče, pesme i eseje
Pravo učešća na književnom konkursu Ulaznica 2009. imaju svi autori koji pišu na bhsc jezicima.
Radovi se primaju do 15. septembra 2009. godine na adresu — Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“, Trg slobode 2, 23000 Zrenjanin, Srbija sa naznakom: za Konkurs Ulaznica 2009.
Otkucani ili odštampani radovi potpisuju se šifrom, a rešenje šifre sa podacima, brojem telefona, adresom i e-mail adresom autora šalje se u posebnoj koverti koji se prilaže uz radove. Očekuje se da stigne najviše do 5 pesama, 3 priče i 3 eseja. Rukopise slati u tri primerka. Rukopisi se ne vraćaju.
Odluku o nagradama koje se sastoje od novčanog iznosa, diplome i objavljivanja u posebnom broju časopisa Ulaznica doneće žiri koji će imenovati redakcija časopisa. Proglašenje dobitnika i uručenje nagrada obaviće se na završnoj svečanosti u Gradskoj narodnoj biblioteci „Žarko Zrenjanin“, u Zrenjaninu u petak, 18. decembra 2009. godine. Tom prilikom biće promovisan broj Ulaznice u kojem će biti objavljeni nagrađeni radovi.
Za bliže obaveštenja obratite se na telefon +38123566210 ili na e-mail adresu ulaznica@zrbiblio.org
Redakcija časopisa ULAZNICA
Kraljevsko pozorište Zetski dom raspisuje

KONKURS ZA DRAMSKI TEKST INSPIRISAN DJELOM DANILA KIŠA

UČESNIK KONKURSA može biti autor koji stvara na crnogorskom, srpskom, hrvatskom, bosanskom, makedonskom ili slovenačkom jeziku.

UČESNIK KONKURSA MORA DOSTAVITI:

* Tekst potpisan šifrom (u 5 primjeraka)
* Posebno zapečaćenu kovertu sa sljedećim podacima: autorovo ime i prezime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa, naslov teksta i šifra pod kojom je bio dramski tekst poslan
* Izjava o saglasnosti da “Kraljevsko pozorište Zetski dom” ima pravo da objavi i izvede njegovo djelo


(Zabilješka: Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.)

DRAMSKI TEKST MORA BITI: autorski, neobjavljen, neizveden.

KRAJNJI ROK ZA SLANJE: 1. NOVEMBAR, 2009.g. (uzima se u obzir datum na poštanskom pečatu.)

TEKSTOVE I OSTALU DOKUMENTACIJU SLATI NA ADRESU: KRALJEVSKO POZORIŠTE Zetski dom, Bajova 4, 81250 Cetinje, Crna Gora.
NAGRADA: 10.000 EUR neto.
POZORIŠTE stiče pravo da isplatom nagrade objavi, dramaturški obradi, pripremi i izvede nagrađeni dramski tekst, bez ograničenja.
POZORIŠTE se obavezuje da u roku od 3 godine izvede nagrađeni dramski tekst.
UČESNIK može poslati najviše 2 djela.
NAGRADU DODJELJUJE MEĐUNARODNI PETOČLANI ŽIRI u skladu sa posebnim pravilnikom koji će donijeti uprava pozorišta.
ŽIRI će objaviti svoju odluku u sredstvima javnih informisanja, najkasnije do 1. FEBRUARA, 2010.g.
ŽIRI zadržava pravo ne dodjeljivanja nagrade.
RUKOPISI se ne vraćaju.
DODATNE INFORMACIJE NA: zetskidom.markt@t-com.meRezidencijalni program u Toskani
za umjetnike, pisce, pjesnike, glumce i druge profesionalce iz područja umjetnosti i kulture

Rezidencijalni program u Toskani
La Macina di San Cresci prihvaća prijave za rezidencijalni program od 1. lipnja do 30. prosinca 2009.
Radi se o nezavisnoj i neprofitnoj organizaciji iz grada Greve in Chiantu u Toskani, koji se smjestio između dva renesansna grada: Firence i Siene. Centar je otvoren za umjetnike, pisce, pjesnike, glumce i druge profesionalce iz područja umjetnosti i kulture iz svih dijelova svijeta. Rezidencijalni boravak može trajati od 7 do 90 dana.
Nema roka za prijavu, a sve ostale detalje možete pročitati ovdje:

http://www.chianticom.com/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=1


Нема коментара: